Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Komunikat

środa, 06 maja 2020 14:19
-
 alt
Szanowni Rodzice!


Uprzejmie informuję, że kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodziców oraz pracowników Przedszkola Publicznego w Kotli oraz oddziałów przedszkolnych w Chociemyśli, w uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, nie widzę możliwości otwarcia tych placówek, z uwagi na zbyt duże ryzyko epidemiologiczne.

Wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotli oraz koordynatorem działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie naszej gminy, dokonaliśmy głębokiej analizy możliwości przystosowania przedszkola do rygorów sanitarnych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Wytyczne GIS wprowadzają bardzo wiele obostrzeń sanitarnych, których spełnienie i utrzymanie w naszych placówkach jest na chwilę obecną praktycznie nierealne, co uniemożliwia bezpieczne funkcjonowanie przedszkoli, a przede wszystkim ich podopiecznych i pracowników. Jednocześnie zgodnie z wytycznymi GIS w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W związku z tym pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli kontaktowali się telefonicznie z rodzicami pracującymi zawodowo z zapytaniem czy byliby zainteresowani oddaniem swoich dzieci pod opiekę do placówek przedszkolnych. Zainteresowanie było znikome, rodzice tylko 1 dziecka wyrazili chęć skorzystania z opieki w przedszkolu.

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę, a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, placówki przedszkolne na terenie Gminy Kotla pozostaną zamknięte do 24 maja br., bądź do chwili określenia takich wytycznych, które pozwolą na ich otwarcie.

Wójt Gminy Kotla
Łukasz Horbatowski