Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

"Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" na terenie Gminy Kotla w 2008 r.

piątek, 14 marca 2008 10:12
-

ImageW dniu 31.01.2008 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” pomiędzy Dolnośląskim zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie oraz Urzędem Gminy Kotla.

Strony porozumienia będą prowadziły współpracę z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej oraz ograniczenia bezrobocia na terenie Gminy Kotla. Program będzie realizowany w okresie od miesiąca kwietnia do listopada 2008 r., a zatrudnienie znajdzie dziesięć osób z terenu gminy.

Urząd Gminy Kotla będzie organizatorem robót na ciekach, które obejmowały będą:

  • ręczne i mechaniczne wykaszanie trawy na skarpach i dnie cieku,

  • ścinanie zakrzaczeń wzdłuż koryta cieku,

  • naprawę uszkodzonych skarp,

  • czyszczenie koryt z naniesionych śmieci,

  • czyszczenie przepustów rurowych i ramowych,

  • wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2 m.

DZMiUW we Wrocławiu Oddział w Legnicy będzie prowadził koordynację prac i nadzór techniczny nad realizacją robót, a Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie skieruje bezrobotnych do prac na uzgodnionych obiektach ujętych w harmonogramie programu, tj.:


Lp.

Rowy

Zakres

Rozmiar mb

Podstawowe:

1.

Grodzki

3+000 – 5+000

2000

2.

Serbska Struga

0+000 – 2+500

2500

Szczegółowe:

3.

Gr-1

0+000 – 4+200

4200

4.

Gr-1a

0+000 – 1+000

1000

5.

St-7

0+000 – 1+120

1200

Razem:

10900


Ponadto DZMiUW zrefunduje organizatorowi prac koszty zakupu podstawowych narzędzi (kosy, łopaty, siekiery i inny sprzęt oraz odzież ochronną). W ramach utworzenia gminnej grupy melioracyjnej, której warunkiem powstania jest zatrudnienie minimum sześciu osób, refundacji podlegać będzie zakup kos oraz pilarek spalinowych.