Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Opłaty z odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamiszkałych

czwartek, 25 lipca 2013 10:57
-
Dla nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, urzędy, punkty handlowe, ogrody działkowe itp.) opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów stanowi iloczyn stawki za pojemnik o określonej pojemności i liczbę tych pojemników.
 
 

Wielkość pjemnika

       z    odpadami                                                                                                          

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny Podwyższona,  miesięczna  stawka  opłaty  za  pojemnik,  jeżeli  właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
 0,12 m3 6,30 zł 19,00 zł
 0,24 m3 12,60 zł  38,10 zł
 1,10 m3 58,20 zł 174,60 zł
 3,30 m3 174,60 zł  523,80 zł
 5,00 m3 264,00 zł   873,00 zł
7,00 m3 370,30 zł 1111,00 zł