Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior

czwartek, 06 marca 2008 02:00
-
LGDSpotkanie inauguracyjne w sprawie rozpoczęcia prac nad Lokalną Strategią Rozwoju powstającej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD.

Dnia 5 marca br. w Siedlisku odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące rozpoczęcie prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) powstającej Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD. Spotkanie prowadziła Pani Irena Krukowska-Szopa – Prezes Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, która będzie opracowywała LSR. W spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie z 7 gmin tj. Kotli, Siedliska, Nowej Soli, Otynia, Sławy, Szlichtyngowy i Wschowy, przedsiębiorcy, reprezentaci sektora społecznego i inni.

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkiem Lokalnej Grupy Działania mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Powołanie Lokalnej Grupy Działania w ramach podejścia LEADER umożliwi potencjalnym beneficjentom pozyskiwanie środków w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego.

Nowo utworzona LGD powinna posiadać osobowość prawną i przybrać formę stowarzyszenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD działa na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców i realizuje działania wynikające z opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Obszar objęty LSR musi być spójny i może obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców. LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD będzie obejmowało teren gmin Kotla, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sława, Szlichtyngowa i Wschowa.

Kolejne spotkanie w sprawie Strategii odbędzie się w Sławie w dniu 2 kwietnia 2008 r. w godz. 10.00 -14.00.

Wszystkich chętnych do prac przy Lokalnej Strategii Rozwoju LGD serdecznie zapraszamy.

Wójt Gminy Kotla - Halina Fendorf