Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja Wójta Gminy Kotla o tworzeniu Lokalnej Grupy Działania

czwartek, 06 marca 2008 02:00
-
Wójt Gminy Kotla informuje,  że powstaje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD, obejmująca teren gmin Kotla, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sława, Szlichtyngowa i Wschowa.
Wójt Gminy Kotla informuje,  że powstaje Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - LGD, obejmująca teren gmin Kotla, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sława, Szlichtyngowa i Wschowa.

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Członkiem Lokalnej Grupy Działania mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Powołanie Lokalnej Grupy Działania w ramach podejścia LEADER umożliwi potencjalnym beneficjentom pozyskiwanie środków w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne,  kulturowe, historyczne itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego.

Nowo utworzona LGD powinna posiadać osobowość prawną i przybrać formę stowarzyszenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD działa na obszarze liczącym od 10 do 150 tys. mieszkańców i realizuje działania wynikające z opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju. Obszar objęty LSR musi być spójny i może obejmować gminy wiejskie lub miejsko-wiejskie, z wyłączeniem miast powyżej 20 tys. mieszkańców, lub gminy miejskie nie większe niż 5 tys. mieszkańców. LGD musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych  członkostwem w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – LGD zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia i złożenia  deklaracji członkowskich.

Wzory deklaracji członkowskich dla przedstawicieli sektora, społecznego, gospodarczego, osób fizycznych oraz projekt Statutu Stowarzyszenia dostępne do pobrania poniżej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla u Pani Ewy Konarskiej-Jóźwiak, pokój 22, tel. 076/ 8318361 wew. 37.

Pobierz projekt Statutu Stowarzyszenia

Pobierz deklaracje członkowską - sektor społeczny
Pobierz deklaracje członkowską - podmiot gospodarczy
Pobierz deklaracje członkowską - osoba fizyczna