Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informacja Wójta Gminy Kotla

piątek, 28 marca 2008 12:04
-
Informacja Wójta Gminy Kotla Wójt Gminy Kotla informuje, że 27 marca 2008 r. w Lubięcinie, gmina Nowa Sól odbyło  się  zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD. Lokalna Grupa Działania powstaje w ramach podejścia LEADER „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Podczas spotkania założycielskiego uchwalony został statut Stowarzyszenia. Wybrano  19 - osobową Radę Stowarzyszenia, do której weszli m.in. przedstawiciele z Gminy Kotla tj.: Wójt Gminy Kotla - Halina Fendorf, Krzysztof Kurek - Prezes Stowarzyszenia Grochowice Zdrój, Barbara Gela-Rutkowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli.  Zadaniem Rady będzie m.in. wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania LEADER. Podczas zebrania wyłoniono 5 - osobowy Zarząd, którego Prezesem została pani Barbara Kobiela z Grochowic oraz wybrano 3 osobową Komisję Rewizyjną.   

Następnym etapem tworzenia Lokalnej Grupy Działania będzie rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Sądzie Gospodarczym w  Zielonej  Górze.

Wszystkich chętnych przedstawicieli sektorów (publicznego, społecznego i biznesu) oraz osoby fizyczne zapraszamy  do zapisywania się do Stowarzyszenia.

Więcej informacji o Działaniu LEADER i powstającym Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – LGD można uzyskać na stronie internetowej Gminy Kotla w zakładce LEADER.

Wójt Gminy Kotla   

Halina Fendorf