Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Rozwój edukacji

piątek, 11 października 2019 12:44
-
dzieci na zajęciach projektu Rozwój edukacji w Gminie KotlaSzkoła w Kotli i Chociemyśli jest nowoczesna nie tylko jeśli chodzi o wygląd budynków z zewnątrz i wewnątrz (które wypiękniały po wykonanych inwestycjach w 2018 i 2017 r.), ale i nowoczesna pod względem prowadzonych zajęć dodatkowych i zakupionego wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w ramach projektu „Magia nauki”. Tylko na te dwa zadania pozyskano ponad 3 miliony 724 tysięcy złotych, a całkowita kwota wydatkowana to  6 mln. 755 tys. zł.
To jednak nie wszystko!
Od września br. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”, na który pozyskano kolejne 758 895,62 zł w ramach tego samego programu, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu utworzono blisko 80 grup zajęciowych obejmując zarówno uczniów zdolnych, uczniów mających trudności w nauce, jak i uczniów potrzebujących wsparcia specjalistycznego. Planuje się, że projektem obejmie się ponad 200 uczniów.
Są to zajęcia rozwijające i dydaktyczno-wyrównawcze z: j. angielskiego, niemieckiego, informatyki, rozwijające umiejętność uczenia się i kreatywność, z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych tj. przyroda, biologia, chemia i fizyka (prowadzonych metodą eksperymentu). W ramach tych zajęć oprócz zajęć w szkole przewidziano również zajęcia pozaszkolne w wielu ciekawych miejscach w Polsce.
W ramach indywidualizacji pracy z uczniem i pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno - kompesacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, z pedagogiem specjalnym. Od nowego roku zaplanowano również indywidualne terapie pedagogiczne, terapie metodą Biofeedback, zajęcia z psychologiem.
Klasy 7 będą mogły liczyć na doradztwo zawodowe i wyjazdy zawodoznawcze.
Aby zajęcia były prowadzone nowoczesnymi metodami planuje się szkolenia i studia w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 20 nauczycieli.
  - Do sal przedmiotowych jeszcze w tym roku zostanie zakupionych wiele pomocy dydaktycznych, sprzętu, narzędzi TIK, programów multimedialnych czy materiałów biurowych. Takiego wyposażenie będzie mogła pozazdrościć nam niejedna szkoła - przekazuje Wójt Gminy Łukasz Horbatowki. - Będą to dotykowe monitory interaktywne, „magiczne dywany”, drukarka 3D, sprzęt do terapii, mikroskopy i wiele, wiele innych pomocy, których zestawienie zajmuje blisko 250 pozycji. - dodaje.Zestaw logówek Projektu Rozwój edukacji w gminie Kotla w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.