Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Rozwijamy zainteresowania uczniów

czwartek, 15 października 2020 12:02
-
altPo długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego powróciła realizacja projektu pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla”. Nauka poprzez eksperymenty, nowoczesne technologie i zabawę jest bardzo lubiana przez dzieci i przynosi świetne efekty.
Przypomnijmy, że projekt rozpoczął się w poprzednim roku szkolnym. Zakupiono wiele, wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu, nowoczesnych technologii, programów edukacyjnych. Nie sposób wszystkiego wymienić. Całkowity koszt zakupów wyniósł ponad 300 tysięcy złotych. Dzieci i nauczyciele mają zapewnione narzędzia do indywidualnego wsparcia.
 -  Rozwijane są zdolności i zainteresowania uczniów, wyrównywane są zdiagnozowane problemy, prowadzone są zajęcia specjalistyczne oraz te z zakresu doradztwa zawodowego. Dodatkowo nauczyciele mieli możliwość skorzystania ze szkoleń i studiów podyplomowych w celu podwyższenia kwalifikacji i doskonalenia swoich umiejętności mówi koordynator projektu Anna Marcinkowska.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 798 837,50 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 679 011,87 zł, dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 79 883,75 zł i z budżetu Gminy Kotla 39 941,88 zł. Projekt planowany jest do realizacji do listopada 2021 r
.

alt
Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Kotla” realizowany jest przez Gminę Kotla w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.