Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

środa, 25 marca 2020 00:00

Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy Kotla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej arch.kotla.pl
 
Data publikacji: 2008-02-14
 
Data aktualizacji: 2008-02-14
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących  
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  4. część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  5. pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  6. serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia: 2020-03-25
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest osoba zatrudniona na stanowisku ds. informatyki. Kontaktować można się z nią na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a także dzwoniąc na numer telefonu +48 76 831 83 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich
 

Architektura

 
  1. Budynek: Urząd Gminy Kotla, 67-240 Kotla, ul. Głogowska 93
  2. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Głogowskiej.
    Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
    W budynku nie ma windy.
    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. 

     

  3. Budynek: Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej Urzędu Gminy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kotli, 67-240 Kotla, ul. Krzycka 2
  4. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.
    Przed budynkiem wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.