Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Gmina

Charakterystyka gminy

Położenie geograficzne, Położenie administracyjne, Klimat, Geologia, Geomorfologia, Hydrologia, Gleby, Roślinność, Zwierzęta, Ochrona przyrody, Warunki podłoża budowlanego
Więcej…
 

Sfera społeczna

Demografia, Rynek pracy, Bezrobocie, Ochrona zdrowia i opieka społeczna, Oświata i wychowanie, Kultura, Sport, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne
Więcej…
 

Historia gminy

Historia, Osadnictwo, Zabytki i stanowiska archeologiczne
Więcej…