Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Informacje dla przedsiębiorców

-
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotla wyznacza się tereny rozwoju zabudowy produkcyjno – usługowej, baz, składów i magazynów oznaczone symbolem - PU oraz tereny zabudowy produkcyjnej oznaczone symbolem P (patrz mapa obszarów inwest ).
Na terenie gminy występują dwa ważne tereny rozwojowe. Jeden zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Głogów - Sława Śląska w rejonie miejscowości Sobczyce. Drugi położony jest na północny wschód od Kotli, przy drodze gruntowej i oddalony od drogi wojewódzkiej w odległości około 1 km. Strefa ta charakteryzuje się dogodnymi warunkami fizjograficznymi, korzystnym położeniem względem istniejącego i projektowanego zainwestowania (róża wiatrów) i położenia z punktu widzenia możliwości zaopatrzenia w media.

Tereny te ustala się jako wielofunkcyjne, wskazane do lokalizacji zakładów produkcyjnych, uciążliwego rzemiosła, składów, magazynów, a także lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej, jak stacje benzynowe, parkingi, zajazdy, motele itp., obiekty usługowe, tereny rekreacji i sportu, tereny zieleni. Dopuszcza się lokalizację obiektów znajdujących się na liście „mogących pogorszyć stan środowiska”, jednak pod warunkiem stosowania technologii niepowodujących zagrożenie dla środowiska, albo maksymalnie je ograniczających do granic własnej działki.


Tereny przeznaczone pod funkcje przemysłowe, produkcyjne w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kotla: