Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty środki krajowe NFOSiGW Pozyskano środki na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku

Pozyskano środki na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Sobczycach i Krzekotówku

piątek, 08 marca 2013 12:53
-

 

 Gmina Kotla pozyskała kolejne środki zewnętrzne na budowę sieci kanalizacyjnej w Sobczycach i Krzekotówku. Tym razem środki będą pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i będą stanowiły dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców obu miejscowości.

Warunkiem podstawowym w ubieganiu się o środki z NFOŚiGW jest budowa minimum 50 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Warunek ten został spełniony i w styczniu br. Gmina Kotla złożyła wniosek o dofinansowanie budowy 110 szt. przyłączy kanalizacyjnych w związku z realizowaną inwestycją „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”, na realizację której w 2012 r. pozyskano środki z Unii Europejskiej.

Złożony wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i finansową, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają dofinansowanie w 45% w formie dotacji i w 45% w formie pożyczki (liczonych od kosztów kwalifikowanych budowanych przyłączy).
Gmina Kotla posiada już umowy cywilno-prawne z mieszkańcami na budowę w ich imieniu przyłączy. Planowany całkowity koszt budowy 110 szt. przyłączy kanalizacyjnych wysoki 287.006,28 zł, w tym 105 tys. zł będzie stanowiła pozyskana dotacja i 105 tys. zł pozyskana pożyczka.