Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty środki krajowe NFOSiGW Zawarto umowę z NFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Zawarto umowę z NFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacyjnych

piątek, 19 lipca 2013 12:00
-


W dniu 20.06.2013 r. Gmina Kotla zawarła z NFOŚiGW w Warszawie umowę dotacji i umowę pożyczki na budowę 110 szt. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Sobczyce i Krzekotówek.
Przyłącza kanalizacyjne będą budowane w związku z realizowaną inwestycją „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”, na realizację której w 2012 r. pozyskano środki z Unii Europejskiej. 

Planowany całkowity koszt budowy 110 szt. przyłączy kanalizacyjnych wynosi 287.006,28 zł, w tym 105 tys. zł będzie stanowiła pozyskana dotacja i 105 tys. zł pozyskana pożyczka. 
Dzięki pozyskanym środkom mieszkańcom, którzy spełniali warunki programu koszt budowy przyłączy zostanie pomniejszony o pozyskaną dotację.
 
Budowa przyłączy kanalizacyjnym w Sobczycach i Krzekotówku
WARTOŚĆ PROJEKTU:                         287.006,28 PLN
POŻYCZKA/DOTACJA NFOŚiGW:           210.000,00 PLN 
 
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej