Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty środki krajowe NFOSiGW Przyłącza kanalizacyjne w Sobczycach i Krzekotówku

Przyłącza kanalizacyjne w Sobczycach i Krzekotówku

czwartek, 02 lipca 2015 07:46
-

alt

Z końcem maja br. zakończono inwestycję „Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku”. W ramach inwestycji wybudowano również 108 szt. przyłączy kanalizacyjnych, na realizację których Gmina Kotla pozyskała dotację i pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie.

W ramach dofinansowania z NFOŚiGW wybudowano 108 szt. przyłączy kanalizacyjnych za kwotę 339.002,79 zł, w tym 105 tys. zł pozyskana dotacja i 105 tys. zł pozyskana pożyczka.

W wyniku realizacji zadania planuje się, że z wybudowanych przyłączy korzystać będzie łącznie 437 mieszkańców oraz 2 obiekty użyteczności publicznej (5 RLM).

Dzięki pozyskanym środkom mieszkańcom, którzy spełniali warunki programu koszt budowy przyłączy zostanie pomniejszony o pozyskaną dotację.

                                            
Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
                                                    Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej