Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Urząd Gminy Wzory pism i formularzy

Wzory pism i formularzy

-
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Kotla
 


Gospodarka wodno-ściekowa

 • Wniosek o rozwiązanie umowy 
  Pobierz plik
 • Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Pobierz plik
 • Wniosek o zawarcie umowy na wodę i odprowadzenie ściekówi
  Pobierz plik

Gospodarka komunalna

 • wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
 • wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wniosek o ustalenie numeru porządkowego
 • wniosek o wydanie opini o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • wzór deklaracji o wysokości opłąt za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drogi, rolnictwo

 • wniosek o wydanie zezwolania na prowadzenie hodowli/utrzymywanie psa/psów rasy uznawanej za agresywną
 • wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej
 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym
 • wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót 
Ewidencja ludności

Działalność gospodarcza

       Więcej informacji: www.firma.gov.pl

Oświata

 

Podatki 

 • Formularz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie olej napędowy wykorzystywanego do produkcji rolnej:    Wzór formularza
 • Formularz deklaracji na podatek od środków transportowych:          Wzór deklaracji      
   

Rada Gminy

 • Wniosek-skarga-interpelacja    

          Pobierz plik