Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Władze Gminy Władze gminy Rada Gminy

Rada Gminy

-
Rada Gminy Kotla
Kadencja 2018 - 2023

Rada Gminy Kotla Kadencja 2018 - 2023

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00, w Urzędzie Gminy Kotla (ul. Głogowska 93, pok. nr 3)

alt
Halina Przybylska
Przewodnicząca Rady Gminy
tel. 889 541 680

alt
Zuzanna Grzesińska
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
tel. 781 866 484

alt
Zbigniew Szykulski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
tel. 76/8318036,
607 462 990        
alt

Piotr Kwiatkowski
  
tel. 502 131 166
 
alt

Tadeusz Łotocki

tel. 76 8318306,
663 812 315
alt  
Grzegorz Gniewosz
tel.514 593 329
 


alt
Krystyna Filipowicz
 tel. 662 703 489

alt
Sylwia Leśniewska
tel. 782 653 215

alt
Grzegorz Stroiński
tel. 782 190 487
alt
Adam Wawro
tel. 695 744 961

alt
Iwona Czajkowska-Kurdybała
tel. 733 854 666
alt
Mirosław Ciunajcius
 tel. 693 817 648


 

alt
Halina Bobel
tel. 781 591 254
 
alt
Agnieszka Krupa
tel. 606 584 291 
 
alt
Julita Gajdamowicz
tel. 691 479 869 
 

Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

 1. Halina Bobel                            Przewodnicząca Komisji     
 2. Agnieszka Krupa Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Tadeusz Łotocki członek komisji
 4. Krystyna Filipowicz członek komisji
 5. Sylwia Leśniewska członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Adam Wawro                               Przewodniczący Komisji
 2. Mirosław Ciunajcius Z-ca Przewodniczącego Komisji 
 3. Grzegorz Gniewosz członek komisji
 4. Piotr Kwiatkowski członek komisji
 5. Iwona Czajkowska-Kurdybała członek komisji
 
Komisja ds. Kultury, Oświaty, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych
 1. Julita Gajdamowicz                      Przewodnicząca Komisji
 2. Krystyna Filipowicz  Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Tadeusz Łotocki  członek komisji
 4. Adam Wawro  członek komisji
 5. Iwona Czajkowska-Kurdybała  członek komisji
 6. Halina Bobel  członek komisji
 7. Zuzanna Grzesińska  członek komisji

Komisja ds. Budżetu, Gospodarki Komunalnej
i Infrastruktury Gminnej
 1. Grzegorz Gniewosz                       Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Stroiński  Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Piotr Kwiatkowski  członek komisji
 4. Agnieszka Krupa  członek komisji
 5. Mirosław Ciunajcius  członek komisji
 6. Zbigniew Szykulski  członek komisji
7 Sylwia Leśniewska  członek komisji

Uchwały

Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kotla http://bip.kotla.pl

Budżet i podatki

Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kotla http://bip.kotla.pl